Vydanie kvalifikovaného certifikátu do mobilného zariadenia

Tento sprievodca Vás prevedie procesom, na konci ktorého budete mať vo Vašom mobilnom zariadení dostupný softvérový kvalifikovaný certifikát, prostredníctvom ktorého dokážete podpisovať dokumenty zdokonaleným elektronickým podpisom.

Proces je možné začať iba z počítača, kde bude aj z väčšej časti prebiehať. V prípade potreby vykonania kroku v mobilnom zariadení Vás na to sprievodca upozorní. Proces v priemere trvá asi 5 minút.

Pred začatím procesu je potrebné mať:

  • mobilné zariadenie (mobil, tablet apod.) pripojené na internet,
  • osobný počítač pripojený na internet,
  • k počítaču pripojenú čítačku čipových kariet a v nej vložený elektronický občiansky preukaz (eID kartu),
  • na eID karte vydaný platný kvalifikovaný certifikát pre podpis, ktorý je možné získať aj vzdialene,
  • v počítači nainštalovaný obslužný softvér k eID karte, ktorý je možné nájsť na stránke slovensko.sk.

V tomto procese si nainštalujete:

InfoBoxTextPic

Poznámka: Ako alternatívu k tomuto procesu je v mobilnej aplikácii Disig Web Signer Mobile možné použiť aj P12/PFX súbor so softvérovým kvalifikovaným certifikátom vydaným ľubovoľným kvalifikovaným poskytovateľom dôveryhodných služieb z ktoréhokoľvek členského štátu Európskej Únie.

Proces začnete kliknutím na tlačidlo „Spustiť vydanie“.