Podpora

Poskytovanie podpory

Aj napriek tomu, že služby QES Portálu sú dostupné bezplatne, je našou snahou poskytnúť podporu každému. Prosíme o trpezlivosť a pochopenie, že vzhľadom na obmedzené zdroje nemôžeme poskytovať inú než písomnú podporu, ani garantovať dobu odpovede. Ak potrebujete pomoc, alebo máte otázky ohľadom portálu, môžete sa na nás obrátiť prostredníctvom kontaktného formulára. Predtým, než nám napíšete, sa pozrite či váš problém nie je popísaný v zozname najčastejších problémov alebo či sa jeho riešenie nenachádza v používateľskej príručke aplikácie Web Signer.

Inštalácia podpisových komponentov

Na zobrazovanie a podpisovanie dokumentov sa na tomto portáli používa aplikácia Disig Web Signer. Kliknutím na nižšie zobrazené tlačidlo môžete spustiť sprievodcu, ktorý vykoná rýchlu kontrolu funkčnosti aplikácie vo Vami používanom operačnom systéme a prehliadači. V prípade potreby Vám pomôže aplikáciu rýchlo nainštalovať.

Spustiť sprievodcu inštaláciou

Najčastejšie problémy

1) Aplikácia Web Signer zobrazí chybu pri práci s eID kartou

Aplikácia Web Signer môže pri práci s eID kartou zobraziť jedno z nasledujúcich chybových hlásení:

  • Ľubovoľné chybové hlásenie s textom "CKR_FUNCTION_FAILED" v detailnom popise chyby
  • Chybové hlásenie "System.Security.Cryptography.CryptographicException" s popisom v slovenčine "Vyskytla sa vnútorná chyba" alebo "An internal error occurred" v angličtine
  • Chybové hlásenie "System.Security.Cryptography.CryptographicException" s popisom v slovenčine "Knižnica DLL poskytovateľa sa nespustila správne" alebo "Provider DLL failed to initialize correctly" v angličtine

Vo väčšine prípadov ide o problém pri komunikácii podpisovej aplikácie s eID kartou, ktorý môže byť spôsobený nesprávnym pripojením čítačky k počítaču, nesprávnym vložením karty do čítačky alebo chybou ovládačov eID karty.

Odporúčame vyskúšať jeden alebo viacero z nasledovných krokov:

  • Odpojiť čítačku od počítača, opätovne ju pripojiť a presvedčiť sa, že je pripojená správne.
  • Vytiahnuť kartu z čítačky, opätovne ju do nej vložiť a presvedčiť sa, že je zasunutá úplne a nie je vložená opačne alebo "hore nohami".
  • Ukončiť a opätovne spustiť aplikáciu "Aplikácia pre eID" alebo jej súčasť "Propagátor Certifikátov".
  • Vyskúšať preinštalovať obslužný softvér k eID karte, ktorý je dostupný na webe MV SR .

Ak problém pretrváva, obráťte sa na poskytovateľa aplikácie "Aplikácia pre eID", ktorým je MV SR. Kontakt na ich call centrum je 0800 222 222.

Často kladené otázky

1) Aké sú možné výsledky overenia podpisu?

QES Portál rozlišuje štyri možné stavy platnosti podpisu s nasledovnou farebnou reprezentáciou:

Platný (Úplné overenie)

Podpis bolo možné plne overiť a bol vyhodnotený ako platný.

Platný (Čiastočné overenie)

Podpis bol štrukturálne overený ako platný, no zatiaľ nebolo možné plne overiť platnosť všetkých certifikátov, napr. kvôli neaktuálnym údajom o zrušení certifikátov. Po nejakom krátkom čase (typicky pár hodín) bude možné podpis plne overiť ako Platný alebo Neplatný.

Neplatný

Podpis bol overený a je preukázateľné, že je neplatný. Dôvodov môže byť viacero, napr. že bol zmenený obsah dokumentu, podpis bol vytvorený po zrušení certifikátu podpisovateľa a pod.

Nerozhodnutý

Proces overenia použil všetky dostupné údaje, ale napriek tomu nebolo možné jednoznačne automaticky rozhodnúť o platnosti podpisu. Dôvodov môže byť viacero, napr. že niektoré údaje sú dočasne nedostupné, alebo vypršala platnosť podpisového certifikátu a podpis neobsahuje platnú časovú pečiatku.

2) Prečo je výsledok overenia "Platný (čiastočné overenie)"?

Podpis je vyhodnotený ako "Platný (čiastočné overenie)", keď je potrebné počkať (obvykle pár hodín) na vydanie nového zoznamu zrušených certifikátov od niektorej z certifikačných autorít, ktoré vydali certifikáty figurujúce v procese overenia. Informáciu, kedy bude podpis úplne overiteľný poskytuje výsledok overenia v položke "Úplné overenie po" v sekcii "Detaily".

3) Obsahuje podpis vytvorený cez QES Portál časovú pečiatku?

Áno, QES Portál automaticky vkladá kvalifikované časové pečiatky do všetkých na ňom vytváraných podpisov. Zdrojom pečiatok je kvalifikovaná dôveryhodná služba TSA Disig.

4) Akceptuje verejná správa dokumenty podpísané na QES Portáli?

Áno, dokumenty podpísané na QES Portáli sú vo všeobecnosti akceptované verejnými inštitúciami aj ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk.

5) Prečo mi verejná správa neakceptovala podpísaný dokument?

Na dôvod neakceptovania dokumentu sa musíte informovať v inštitúcii, ktorá dokument neakceptovala. Ak dôjde k takémuto prípadu, budeme radi, keď nás o tejto skutočnosti budete informovať prostredníctvom kontaktného formulára.