Dôveryhodné zoznamy

Na overovanie platnosti elektronických podpisov sa na tomto portáli používajú informácie o dôveryhodných službách (certifikačných autoritách, autoritách časových pečiatok atď.) získané z dôveryhodných zoznamov publikovaných Európskou Komisiou a Národným bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Táto stránka obsahuje detailné informácie o aktuálne používaných dôveryhodných zoznamoch.

 

340
https://ec.europa.eu/tools/lotl/eu-lotl.xml
EU - Európska únia
Platný
15. máj 2024 12:20:34 (UTC)
15. november 2024 13:20:34 (UTC)
18. máj 2024 22:45:01 (UTC)
18. máj 2024 23:45:01 (UTC)
SigningCertificate
73C21C494B5510A00C32F1E6F50594D39917B0F5
CN=EUROPEAN COMMISSION,​ E=digit-dmo@ec.europa.eu,​ O=EUROPEAN COMMISSION,​ OID.2.5.4.97=LEIXG-254900ZNYA1FLUQ9U393,​ OU=Directorate-General for Digital Services (DIGIT),​ OU=Certificate Profile - Qualified Certificate - Organization,​ C=LU
CN=DIGITALSIGN QUALIFIED CA G1, O=DigitalSign Certificadora Digital, C=PT
17. november 2023 10:11:46 (UTC)
17. november 2027 10:11:46 (UTC)
3845E85975266CD1346DFD1A365183E04222D69A
66
https://www.signatur.rtr.at/currenttl.xml
AT - Rakúsko
Platný
17. máj 2024 15:11:53 (UTC)
17. november 2024 16:11:53 (UTC)
18. máj 2024 22:45:01 (UTC)
18. máj 2024 23:45:01 (UTC)
SigningCertificate
009CEA10B7E3D9C5BA
CN=Trusted List 8,​ OU=Fachbereich Telekommunikation und Post,​ O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH,​ C=AT
CN=RTR Services 4, O=Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH, C=AT
21. október 2020 12:40:44 (UTC)
21. október 2025 12:40:44 (UTC)
CB1F5BF0C836207C0E9B440EE5BADF76564B61B6
70
https://tsl.belgium.be/tsl-be.xml
BE - Belgicko
Platný
29. apríl 2024 15:00:22 (UTC)
29. október 2024 16:00:22 (UTC)
18. máj 2024 22:45:01 (UTC)
18. máj 2024 23:45:01 (UTC)
SigningCertificate
0091FA57E397B81EDA
C=BE,​ O="FPS Economy,​ SMEs,​ Self-employed and Energy - Quality and Safety",​ CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
C=BE, O="FPS Economy, SMEs, Self-employed and Energy - Quality and Safety", CN=Belgian Trusted List Scheme Operator
19. február 2014 13:37:40 (UTC)
14. október 2024 13:37:40 (UTC)
CFDE6CEDA889BD628BDE8ED18092B06392D23CF2
51
https://crc.bg/files/_en/TSL_BG.xml
BG - Bulharsko
Platný
12. február 2024 07:48:13 (UTC)
12. august 2024 06:48:13 (UTC)
18. máj 2024 22:45:02 (UTC)
18. máj 2024 23:45:02 (UTC)
SigningCertificate
4945A9B6242CFDFED5B72603E418B2DD5703A973
E=info@crc.bg,​ CN=Bulgarian Trusted List Operator 1,​ OID.2.5.4.97=NTRBG-121747864,​ O=Communications Regulation Commission,​ L=Sofia,​ C=BG
CN=Evrotrust RSA Operational CA, OU=Qualified Operational CA, O=Evrotrust Technologies JSC, OID.2.5.4.97=NTRBG-203397356, C=BG
22. december 2022 08:37:37 (UTC)
21. december 2025 08:37:36 (UTC)
30E4BA729C91AED06D3D058BE6059534C4D72E34
46
https://dec.dmrid.gov.cy/dmrid/dec/ws_dec.nsf/all/5064247FF4FC3DCCC2258506002EEA17/$file/TSL-CY-sign.xml
CY - Cyprus
Platný
30. november 2023 10:21:33 (UTC)
30. máj 2024 09:21:33 (UTC)
18. máj 2024 22:45:02 (UTC)
18. máj 2024 23:45:02 (UTC)
SigningCertificate
12403267A9
CN=CY-TSL Signer1,​ O=Department of Electronic Communications,​ C=CY
CN=CY-TSL Signer1, O=Department of Electronic Communications, C=CY
1. december 2017 00:00:00 (UTC)
1. december 2027 00:00:00 (UTC)
4048BE325DA1532D9F6BA12782FAB1FB4EF6B756
150
https://tsl.gov.cz/publ/TSL_CZ.xtsl
CZ - Česká republika
Platný
10. máj 2024 05:30:00 (UTC)
4. november 2024 15:30:59 (UTC)
18. máj 2024 22:45:02 (UTC)
18. máj 2024 23:45:02 (UTC)
SigningCertificate
37E3
SERIALNUMBER=NCA - 2451,​ C=CZ,​ OID.2.5.4.97=NTRCZ-17651921,​ O=Digitální a informační agentura,​ CN=Filip Bílek,​ SN=Bílek,​ G=Filip
C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-72054506, O=Správa základních registrů, CN=NCA SubCA1/RSA 05/2022
3. apríl 2023 06:38:46 (UTC)
2. apríl 2026 06:38:46 (UTC)
86968D93C530ACE06FCA45F7A4EBCCE6551D224F
127
https://tl.bundesnetzagentur.de/TL-DE.XML
DE - Nemecko
Platný
7. marec 2024 13:00:01 (UTC)
7. september 2024 12:00:01 (UTC)
18. máj 2024 22:45:03 (UTC)
18. máj 2024 23:45:03 (UTC)
SigningCertificate
09
C=DE,​ O=Federal Network Agency,​ CN=German Trusted List Signer 9
C=DE, O=Federal Network Agency, CN=German Trusted List Signer 9
23. marec 2023 09:00:00 (UTC)
23. marec 2025 09:00:00 (UTC)
D6DB14E30039EDACBFAB6E90AB01BEAA5D19AE72
35
https://www.digst.dk/TSLDKxml
DK - Dánsko
Platný
6. december 2023 10:35:45 (UTC)
6. jún 2024 09:35:45 (UTC)
18. máj 2024 22:45:09 (UTC)
18. máj 2024 23:45:09 (UTC)
SigningCertificate
7A0E2225066070EC0995CC821A11BD58B187663F
C=DK,​ OID.2.5.4.97=NTRDK-34051178,​ O=Digitaliseringsstyrelsen,​ SERIALNUMBER=UI:DK-E:G:ded533dd-6848-4c8d-9233-a67721d43328,​ SN=Siig,​ G=Jesper Egelund,​ CN=Jesper Egelund Siig
C=DK, O=Den Danske Stat, CN=Den Danske Stat OCES udstedende-CA 1
9. jún 2023 10:43:24 (UTC)
8. jún 2026 10:43:23 (UTC)
535F497EB8D2F7F716A8770DDE40EB7BB99A75C7
64
https://sr.riik.ee/tsl/estonian-tsl.xml
EE - Estónsko
Platný
7. február 2024 09:07:14 (UTC)
7. august 2024 08:07:14 (UTC)
18. máj 2024 22:45:09 (UTC)
18. máj 2024 23:45:09 (UTC)
SigningCertificate
009A7D17F3457839A6
O=Estonian Information System Authority,​ C=EE,​ CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
O=Estonian Information System Authority, C=EE, CN=Estonian Trusted List Scheme Operator
25. január 2019 09:40:06 (UTC)
24. júl 2028 09:40:06 (UTC)
06B1ABA72F82B0111E862C5E465F664F0B9980B3
74
https://www.eett.gr/tsl/EL-TSL.xml
EL - Grécko
Platný
10. apríl 2024 09:30:44 (UTC)
10. október 2024 09:30:44 (UTC)
18. máj 2024 22:45:09 (UTC)
18. máj 2024 23:45:09 (UTC)
SigningCertificate
00D78741601382DF9C
CN=Hellenic Trusted List Scheme Operator-1,​ O="Hellenic Telecommunications and Post Commission,​ EETT",​ L=Athens,​ C=EL
CN=Hellenic Trusted List Scheme Operator-1, O="Hellenic Telecommunications and Post Commission, EETT", L=Athens, C=EL
5. marec 2021 07:35:09 (UTC)
3. september 2026 07:35:09 (UTC)
990D3341B4ACE1CC6CF6ECD38B876DC0377D4D55
https://sedediatid.mineco.gob.es/Prestadores/TSL/TSL.xml
ES - Španielsko
Neplatný
Unknown trust list format
46
https://dp.trustedlist.fi/fi-tl.xml
FI - Fínsko
Platný
19. december 2023 11:19:54 (UTC)
19. jún 2024 10:19:54 (UTC)
18. máj 2024 22:45:09 (UTC)
18. máj 2024 23:45:09 (UTC)
SigningCertificate
14996CABF7
CN=NCSC-FI,​ OU=NCSC,​ O=Traficom,​ C=FI
CN=NCSC-FI, OU=NCSC, O=Traficom, C=FI
23. marec 2022 00:00:00 (UTC)
1. jún 2025 00:00:00 (UTC)
E5E5538FD2352DE2628EDE23832941145680DDFF
132
https://cyber.gouv.fr/sites/default/files/document/tl-fr.xml
FR - Francúzsko
Platný
24. apríl 2024 00:00:22 (UTC)
24. október 2024 00:00:22 (UTC)
18. máj 2024 22:45:09 (UTC)
18. máj 2024 23:45:09 (UTC)
SigningCertificate
112169AA276C5FB2690C988851AF9DE25147
SN=JORRY,​ G=Mathieu,​ CN=Mathieu JORRY 3310003898jm,​ OU=0002 130007669,​ O=ANTS,​ C=FR
SERIALNUMBER=3, CN=Autorité de Certification Personnes AAE, OU=0002 130003262, O=Agence Nationale des Titres Sécurisés, C=FR
23. november 2021 23:03:12 (UTC)
23. november 2024 23:03:12 (UTC)
A822F488D70E25588590DF70E13A123AB207CFD0
51
https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/TLS/TSL-HR.xml
HR - Chorvátsko
Platný
21. február 2024 08:54:45 (UTC)
21. august 2024 07:54:45 (UTC)
18. máj 2024 22:45:11 (UTC)
18. máj 2024 23:45:11 (UTC)
SigningCertificate
46446E51BB80BABB00000000566DE30B
SERIALNUMBER=P20.31,​ CN=MINGOR E-PEČAT,​ L=ZAGREB,​ OID.2.5.4.97=VATHR-19370100881,​ O=MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA,​ C=HR
CN=Fina RDC 2015, O=Financijska agencija, C=HR
15. november 2022 11:09:39 (UTC)
15. november 2024 11:09:39 (UTC)
3886F18F0DC73842285B472562FF2C77CCA784C6
79
http://www.nmhh.hu/tl/pub/HU_TL.xml
HU - Maďarsko
Platný
12. apríl 2024 12:00:00 (UTC)
12. október 2024 12:00:00 (UTC)
18. máj 2024 22:45:11 (UTC)
18. máj 2024 23:45:11 (UTC)
SigningCertificate
12EF6484
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator,​ O="National Media and Infocommunications Authority,​ Hungary",​ L=Budapest,​ C=HU
CN=Hungarian Trusted List Scheme Operator, O="National Media and Infocommunications Authority, Hungary", L=Budapest, C=HU
13. október 2022 11:21:44 (UTC)
13. október 2024 11:21:44 (UTC)
0A5DB76DC5358C44B8704FA5A1FF6A9095419495
32
http://files.dcenr.gov.ie/rh/Irelandtslsigned.xml
IE - Írsko
Platný
3. apríl 2024 08:53:35 (UTC)
3. október 2024 08:53:35 (UTC)
18. máj 2024 22:45:12 (UTC)
18. máj 2024 23:45:12 (UTC)
SigningCertificate
6CFB366C8A56BDF5D21DC556DE8ED82FB073CD9F
CN=Rory Hinchy,​ G=Rory Alexander,​ SN=Hinchy,​ O="Department of the Environment,​Climate and Communications",​ C=IE
CN=QuoVadis EU Issuing Certification Authority G4, O=QuoVadis Trustlink B.V., OID.2.5.4.97=NTRNL-30237459, C=NL
13. júl 2021 08:01:38 (UTC)
13. júl 2024 08:11:00 (UTC)
86A3B9894496D253158166AF3E9B148740F41DC4
27
https://www.fjarskiptastofa.is/library/skrar/tsl/tsl.xml
IS - Island
Platný
8. december 2023 10:51:39 (UTC)
8. jún 2024 09:51:39 (UTC)
18. máj 2024 22:45:12 (UTC)
18. máj 2024 23:45:12 (UTC)
SigningCertificate
247161
CN=Arna Hrönn Ágústsdóttir,​ SERIALNUMBER=2108892489:5703972499,​ OU=7,​ OU=Auðkenning,​ OU=starfsskilriki,​ O=Fjarskiptastofa,​ C=IS
CN=Fullgilt audkenni, OU=Utgefandi fullgildra skilrikja, O=Audkenni hf., SERIALNUMBER=5210002790, C=IS
17. február 2022 09:07:00 (UTC)
17. február 2026 09:07:00 (UTC)
0E3FE16426BEED9EF9717F35086ED2549EDECD70
198
https://eidas.agid.gov.it/TL/TSL-IT.xml
IT - Taliansko
Platný
17. apríl 2024 01:00:00 (UTC)
17. október 2024 00:00:00 (UTC)
18. máj 2024 22:45:12 (UTC)
18. máj 2024 23:45:12 (UTC)
SigningCertificate
653B011D71E730458B32C3210B56EEC6
E=it_tsl@agid.gov.it,​ CN=AgID,​ SERIALNUMBER=VATIT-9773502058,​ OU=Italian Trusted List Management Office,​ O=Agenzia per l'Italia Digitale,​ C=IT
E=it_tsl@agid.gov.it, CN=AgID, SERIALNUMBER=VATIT-97735020584, O=Agenzia per l'Italia Digitale, C=IT
1. december 2020 09:34:41 (UTC)
14. január 2026 09:34:41 (UTC)
2B717B7E954A315573D80196764D06F77EE63B81
41
https://www.llv.li/files/ak/xml-llv-ak-tsl.xml
LI - Lichtenštajnsko
Platný
1. december 2023 07:32:12 (UTC)
1. jún 2024 06:32:12 (UTC)
18. máj 2024 22:45:14 (UTC)
18. máj 2024 23:45:14 (UTC)
SigningCertificate
00D5B2BBB884B98B54
CN=Trusted List 6,​ O=Amt für Kommunikation,​ C=LI
CN=Trusted List CA 2, O=Amt für Kommunikation, C=LI
8. január 2021 13:01:00 (UTC)
8. január 2025 13:01:00 (UTC)
FAD8A2872E2395A6A9C8A9357358452CC555A330
71
https://elektroninisparasas.lt/LT-TSL.xml
LT - Litva
Platný
22. február 2024 12:18:10 (UTC)
22. august 2024 11:18:10 (UTC)
18. máj 2024 22:45:14 (UTC)
18. máj 2024 23:45:14 (UTC)
SigningCertificate
122AE7E448
CN=Zygimantas Zabarskas,​ O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania,​ C=LT
CN=Zygimantas Zabarskas, O=Communications Regulatory Authority of the Republic of Lithuania, C=LT
27. január 2022 00:00:00 (UTC)
27. január 2025 00:00:00 (UTC)
4A00F1D99A170DC7A343A806FDF3CEEB6F538F75
55
https://trusted-list.lu/tsl.xml
LU - Luxembursko
Platný
8. máj 2024 05:06:04 (UTC)
8. november 2024 06:06:04 (UTC)
18. máj 2024 22:45:15 (UTC)
18. máj 2024 23:45:15 (UTC)
SigningCertificate
4C7930BC92FD021B45842C3A53E2067642289676
OID.2.5.4.97=VATLU-22959463,​ CN=ILNAS,​ OU=Digital Trust Department,​ O=ILNAS,​ L=Belvaux,​ C=LU
OID.2.5.4.97=VATLU-22959463, CN=ILNAS, OU=Digital Trust Department, O=ILNAS, L=Belvaux, C=LU
15. január 2024 08:53:22 (UTC)
14. január 2027 08:53:22 (UTC)
D5350B2D6758C75C7C4524605DB19E425A4E93BB
43
https://trustlist.gov.lv/tsl/latvian-tsl.xml
LV - Lotyšsko
Platný
11. január 2024 01:00:00 (UTC)
11. júl 2024 00:00:00 (UTC)
18. máj 2024 22:45:15 (UTC)
18. máj 2024 23:45:15 (UTC)
SigningCertificate
566B1D1C1E18C1E7615DA8F9B9756ACD
CN=Latvian Trust List Scheme Operator,​ O=Digitālās drošības uzraudzības komiteja,​ C=LV
CN=eParaksts ICA 2021, OID.2.5.4.97=NTRLV-40003011203, O=VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, C=LV
6. október 2021 13:47:37 (UTC)
6. október 2025 13:47:37 (UTC)
6628E45D498EA29182E3A84E6534A64FC023E854
48
https://tsl.mca.org.mt/MT_TSL.xml
MT - Malta
Platný
13. máj 2024 14:39:31 (UTC)
13. november 2024 15:39:31 (UTC)
18. máj 2024 22:45:15 (UTC)
18. máj 2024 23:45:15 (UTC)
SigningCertificate
307C525F2CCB2483C3412A29EAF6182515230CEA
O=Malta Communications Authority,​ L=Floriana,​ C=MT
O=Malta Communications Authority, L=Floriana, C=MT
3. marec 2020 14:07:51 (UTC)
2. marec 2025 14:07:51 (UTC)
9886B6ADFF295D705E4370DF354C733FABA6164A
67
https://www.rdi.nl/binaries/rdi/documenten/publicaties/bestanden/statisch/tsl/digitale-statuslijst-van-vertrouwensdiensten/current-tsl.xml
NL - Holandsko
Platný
17. máj 2024 09:00:01 (UTC)
17. november 2024 10:00:01 (UTC)
18. máj 2024 22:45:15 (UTC)
18. máj 2024 23:45:15 (UTC)
SigningCertificate
14CC808FA5
SERIALNUMBER=5,​ CN=RDI NL TSL Signer 1,​ O=Rijksinspectie Digitale Infrastructuur,​ C=NL
SERIALNUMBER=5, CN=RDI NL TSL Signer 1, O=Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, C=NL
1. január 2023 00:00:00 (UTC)
1. január 2028 00:00:00 (UTC)
D89590C5CDC830122E388FF9532ECAE187E6BF6A
77
https://nkom.no/files/TSL/NO_TSL.xml
NO - Nórsko
Platný
13. február 2024 10:58:53 (UTC)
13. august 2024 09:58:53 (UTC)
18. máj 2024 22:45:16 (UTC)
18. máj 2024 23:45:16 (UTC)
SigningCertificate
075B958FBAB89C0DCB51
OID.2.5.4.97=NTRNO-974446871,​ CN=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ OU=IT,​ O=NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET,​ C=NO
CN=Buypass Class 3 CA G2 HT Business, O=Buypass AS, OID.2.5.4.97=NTRNO-983163327, C=NO
20. október 2023 07:03:52 (UTC)
20. október 2026 21:59:00 (UTC)
DC676734A463B8E8F1A41571A58340CC6396BF74
143
https://www.nccert.pl/tsl/PL_TSL.xml
PL - Poľsko
Platný
29. apríl 2024 10:45:10 (UTC)
26. júl 2024 10:45:10 (UTC)
18. máj 2024 22:45:16 (UTC)
18. máj 2024 23:45:16 (UTC)
SigningCertificate
00F9090F4EBE55CA31
CN=Polish TSL Operator,​ O=National Bank of Poland,​ C=PL
CN=Polish TSL Operator, O=National Bank of Poland, C=PL
4. júl 2022 09:11:27 (UTC)
3. júl 2027 09:11:27 (UTC)
28F6DC0DEE9448DC22E8D89543E3BBA1BD07EE84
88
https://www.gns.gov.pt/media/1894/TSLPT.xml
PT - Portugalsko
Platný
29. apríl 2024 15:20:25 (UTC)
29. október 2024 15:20:25 (UTC)
18. máj 2024 22:45:17 (UTC)
18. máj 2024 23:45:17 (UTC)
SigningCertificate
03F4801D2082A48B64CB898FB6D16F2A
CN=PORTUGUESE TRUST LIST SCHEME OPERATOR,​ O=Gabinete Nacional de Segurança,​ C=PT
CN=ECCE 002, OU=ECEstado, OU=SCEE, O=Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, C=PT
3. august 2023 11:03:43 (UTC)
3. august 2026 11:03:43 (UTC)
80BB96980D07063717132EC1306C0ACE49849057
63
https://www.adr.gov.ro/trustedlist.xml
RO - Rumunsko
Platný
19. apríl 2024 07:33:09 (UTC)
19. október 2024 07:33:09 (UTC)
18. máj 2024 22:45:17 (UTC)
18. máj 2024 23:45:17 (UTC)
SigningCertificate
5C923920119168C2BD647600
CN=Raluca-Florina Parasca,​ SERIALNUMBER=200412235RFP1112023,​ G=Raluca-Florina,​ SN=Parasca,​ OID.2.5.4.97=42283735,​ O=AUTORITATEA pentru DIGITALIZAREA ROMANIEI,​ C=RO
CN=Trans Sped QCA G2, OU=Individual Subscriber CA, O=Trans Sped SRL, C=RO
1. november 2023 11:31:16 (UTC)
31. október 2025 11:31:15 (UTC)
999C9D5EC7A07888523A603DF2A2C116C9FBFEAA
51
https://trustedlist.pts.se/SE-TL.xml
SE - Švédsko
Platný
7. máj 2024 11:10:23 (UTC)
7. november 2024 12:10:23 (UTC)
18. máj 2024 22:45:18 (UTC)
18. máj 2024 23:45:18 (UTC)
SigningCertificate
630B9A804F82B34360AC46B0A6BE892427E66F37
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS),​ C=SE,​ S=Stockholm,​ L=Stockholm,​ O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
CN=Swedish Post and Telecom Agency (PTS), C=SE, S=Stockholm, L=Stockholm, O=Swedish Post and Telecom Agency (PTS)
13. september 2022 14:03:41 (UTC)
12. september 2025 14:03:41 (UTC)
DFBFA5AC322329ECEF023CD8DC436D6FC49C27E8
71
https://www.tl.gov.si/SI_TL.xml
SI - Slovinsko
Platný
22. december 2023 07:45:31 (UTC)
22. jún 2024 06:45:31 (UTC)
18. máj 2024 22:45:18 (UTC)
18. máj 2024 23:45:18 (UTC)
SigningCertificate
46F3C23FA2451781
SN=Petrović,​ G=Dragan,​ CN=Dragan Petrović,​ O="MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO,​ INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO",​ C=SI
SN=Petrović, G=Dragan, CN=Dragan Petrović, O="MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREOBRAZBO, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO", C=SI
13. apríl 2023 12:21:00 (UTC)
13. október 2026 12:21:00 (UTC)
641954A0D413159E5FF524390D68ABA6FA85E061
116
http://tl.nbu.gov.sk/kca/tsl/tsl.xml
SK - Slovensko
Platný
26. apríl 2024 08:00:00 (UTC)
19. október 2024 01:00:10 (UTC)
18. máj 2024 22:45:18 (UTC)
18. máj 2024 23:45:18 (UTC)
SigningCertificate
09A0
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 8,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
7. december 2022 08:19:02 (UTC)
7. máj 2025 08:16:56 (UTC)
24A30F010F6B6D57A6E4B8521732C1E13EE31EF3
25
https://ec.europa.eu/tools/lotl/Final_EU_TSL-UKsigned.xml
UK - Veľká Británia
Platný
31. december 2020 22:59:59 (UTC)
-
18. máj 2024 22:45:19 (UTC)
18. máj 2024 23:45:19 (UTC)
SigningCertificate
1000000000009EE5C75EDB4AF53C9FDB
SERIALNUMBER=72020329970,​ G=Patrick Jean,​ SN=Kremer,​ CN=Patrick Kremer (Signature),​ C=BE
SERIALNUMBER=201803, CN=Citizen CA, O=Certipost N.V./S.A., L=Brussels, C=BE
1. jún 2018 22:04:19 (UTC)
30. máj 2028 23:59:59 (UTC)
D3960455FEFB23C3B6C36C2D4B921057549B4E43
2023-02-16 07:00:00Z
http://ep.nbu.gov.sk/trusted_data/TrustedList.p7m
SK - Slovensko
Platný
16. február 2023 07:00:00 (UTC)
6. november 2025 07:29:09 (UTC)
18. máj 2024 22:30:01 (UTC)
18. máj 2024 23:30:01 (UTC)
SigningCertificate
09A1
SERIALNUMBER=NTRSK-36061701,​ CN=TL and Signature Policy List 9,​ O=Národný bezpečnostný úrad,​ L=Bratislava,​ C=SK
CN=KCA NBU SR 3, OU=SIBEP, O=Narodny bezpecnostny urad, L=Bratislava, C=SK
7. december 2022 08:23:14 (UTC)
6. november 2025 07:29:09 (UTC)
B2697277B7E098A0D1321CABD5145F61B8BFAD44